Bilder från fiberprojektets genomförande 2011

Stacks Image 11
Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 19
Här finns många fler bilder i ett bildspel. >>>> (Klicka och vänta lite)